Contributie

Het seizoen start met het schooljaar na de zomervakantie en loopt tot de volgende zomervakantie. U ontvangt in de loop van het seizoen per mail een verzoek om contributie te betalen. De contributie dient dan binnen een maand per bank voldaan te zijn.

Het rekeningnummer van de P.J.O.S. is:
NL67 RABO 01328 119 28 t.n.v. P.J.O.S. Haren

De prijzen voor de contributie van het seizoen 2017/2018 zijn rechts weergegeven. De bijdrage aan het kamp zitten niet bij de contributie inbegrepen.

Contributie
groep 3 t/m 5

€50,00

Contributie
groep 6 t/m 8

€50,00