Doelstelling

De voornaamste doelstelling voor het oprichten van de P.J.O.S. was en is nog steeds:

  • Een activiteit na schooltijd voor jongens en meisjes
  • Betaalbaar
  • Bezig zijn na schooltijd
  • Zonder competitie

De doelstelling is in de loop der jaren aangepast aan de tijd. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van spel, sport en creativiteit tijdens de clubavonden.
De P.J.O.S. is in eerste instantie bedoeld voor de kinderen van groep 3 t/m 8 die ofwel in Haren wonen ofwel naar de basisschool in Haren gaan. Eventueel kunnen andere geïnteresseerde kinderen, die bijvoorbeeld een band hebben met Haren, zich ook aanmelden. Over de toelating van deze kinderen wordt tijdens een bestuursvergadering een beslissing genomen, o.a. zal de grootte van de groep een doorslaggevende factor zijn.
Daarnaast worden vijf keer per jaar groepsmiddagen georganiseerd voor kleuters. De jeugd wordt tijdens de groepsmiddagen en clubavonden begeleid door een vast team van vrijwilligers.