Geschiedenis

De P.J.O.S is in 1955 opgericht door Pastoor Scheij. De voornaamste doelstelling voor het oprichten van een jeugdvereniging was: een activiteit na schooltijd voor meisjes; betaalbaar; bezig zijn na schooltijd; zonder competitie.

Een van de voornaamste redenen van de toenmalige pastoor om zich bij het oprichten van de vereniging vooral te richten op meisjes, was het feit dat er voor jongens een voetbalclub was. Men had geconstateerd dat meisjes na schooltijd in een isolement terecht kwamen; school, werk op de boerderij, klusjes in het huishouden van de in het algemeen grote gezinnen. Het initiatief van de pastoor komt heden ten dagen nog terug in de naam:

Parochiële Jeugdvereniging voor Ontspanning en Sport.

In de loop der jaren zijn er een aantal zaken veranderd. De pastoor is langzaam uit beeld verdwenen. Begin zeventiger jaren werd voetbal alleen te beperkt voor de jongens en zijn zij de gelederen van de P.J.O.S komen versterken.