Leiding

Voor de clubavonden heeft iedere groep een vaste groep leiders die zich elke week inzet voor de PJOS. Door het jaar heen verzorgen zij de wekelijkse spelavonden en het kamp, maar zijn daarnaast bij alle andere activiteiten betrokken. Een erg belangrijke groep voor de PJOS!

Leiding groep 3 t/m 5

Leiding groep 6 t/m 8

Carmen Theunisse

Teun Hoefnagels

Nick Tiellemans

Tijn Tiellemans